Golfspilleren i Sentrum

Medlemsundersøkelse har kommet, eller er på vei

Golfspilleren i Sentrum.

Vi ønsker å utvikle klubben til medlemmenes beste. For å kunne gjøre på en god måte er vi avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmene. Hvordan opplever dere som medlemmer klubben, miljøet, tilbudet, banen, etc. For å samle inn data og omsette de til kunnskap og handling har vi behov for et godt verktøy. Vi har valgt å ta i bruke et verktøy som heter Golfspilleren i Sentrum.

Golfspilleren i Sentrum er et nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy. Medlemmene deles automatisk inn i tre like store grupper. Hver av disse gruppene vil i løpet av sesongen få tilsendt et spørreskjema på e-post. Hvert medlem svarer med andre ord kun på et spørreskjema i sesongen.

Utsendelse til første tredjedel av medlemsmassen skjedde i går 7/6, neste tredjedel får spørreundersøkelsen 26/7 og siste tredjedel får 20/9. Det sendes kun ut til medlemmer over 16 år og medlemmer som har vært medlem i 3 måneder.

Informasjonen og tilbakemeldingene vil bidra til bedre ivaretakelse av medlemmene, bedre rekruttering av nye medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere, og dermed gi Atlungstad Golf ytterligere løft i framtiden.

Vi håper at flest mulig tar seg tid til å svare på spørreskjemaet. Det er viktig for at vi skal bli bedre, at flere spiller mer golf og at alle trives hos oss.


Flg oss

Logg inn

Banestatus

Foto: Gunn Karin Siri

Banen er åpen!

Vi har fått hjertestarter på Atlungstad GK

Takket være Eika Forsikring har vi fått hjertestarter på Atlungstad.

Eika Forsikring har bidratt til å øke sikkerheten og tryggheten for alle våre medlemmer og ikke minst våre besøkende på banen.

Hjertestarteren befinner seg i klubbhuset.

www.eika.no