Golfspilleren i Sentrum

Medlemsundersøkelse har kommet, eller er på vei

Golfspilleren i Sentrum.

Vi ønsker å utvikle klubben til medlemmenes beste. For å kunne gjøre på en god måte er vi avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmene. Hvordan opplever dere som medlemmer klubben, miljøet, tilbudet, banen, etc. For å samle inn data og omsette de til kunnskap og handling har vi behov for et godt verktøy. Vi har valgt å ta i bruke et verktøy som heter Golfspilleren i Sentrum.

Golfspilleren i Sentrum er et nettbasert dialog- og rapporteringsverktøy. Medlemmene deles automatisk inn i tre like store grupper. Hver av disse gruppene vil i løpet av sesongen få tilsendt et spørreskjema på e-post. Hvert medlem svarer med andre ord kun på et spørreskjema i sesongen.

Utsendelse til første tredjedel av medlemsmassen skjedde i går 7/6, neste tredjedel får spørreundersøkelsen 26/7 og siste tredjedel får 20/9. Det sendes kun ut til medlemmer over 16 år og medlemmer som har vært medlem i 3 måneder.

Informasjonen og tilbakemeldingene vil bidra til bedre ivaretakelse av medlemmene, bedre rekruttering av nye medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere, og dermed gi Atlungstad Golf ytterligere løft i framtiden.

Vi håper at flest mulig tar seg tid til å svare på spørreskjemaet. Det er viktig for at vi skal bli bedre, at flere spiller mer golf og at alle trives hos oss.


Flg oss

Logg inn

Banestatus

Foto: Gunn Karin Siri

Banen og rangen er stengt for sesongen.

Velkommen tilbake sesongen 2018! 

Vi har fått hjertestarter på Atlungstad GK

Takket være Eika Forsikring har vi fått hjertestarter på Atlungstad.

Eika Forsikring har bidratt til å øke sikkerheten og tryggheten for alle våre medlemmer og ikke minst våre besøkende på banen.

Hjertestarteren befinner seg i klubbhuset.

www.eika.no