Fare for frost - vis hensyn til banen!

Høstens første frostnatt var 19 september

Høsten er dessverre kommet, og vi har allerede hatt våre første morgen med frost.
Da er det også tid for å minne om våre kjøreregler i tilfellene der banen må stenges for spill.

- Frost = stengt bane 
- Banesjefen avgjør når og om banen kan åpnes for spill
- Proshop informeres av banesjef når banen åpnes, som gir klarsignal til spillerne
- Alle tider som blir rammet av frost blir førskjøvet og vi setter sammen 2-flighter så gott det går

Det er viktig at alle spillere forstår omfanget av å gå på en green med frost, skadene dette forårsaker drar vi med oss langt inn i neste sesong, og skaper dårlige spilleforhold!

Går du ut tidlig, så sjekk med proshop om det er ok å gå ut. Og er det frost på deler av banen, så får du ikke gå ut på dette. 

Sjekk video for å se hva som skjer om du går på frostbelagt gress.

USGA om frost.....


Flg oss

Logg inn

Banestatus

Foto: Randi Wangen

BANEN ER STENGT FOR SESONGEN! 

RANGEN ER ÅPEN, BRUK 20-KRONINGER, BALLKORT, OG NÅ OGSÅ BANKKORT.

Vi har fått hjertestarter på Atlungstad GK

Takket være Eika Forsikring har vi fått hjertestarter på Atlungstad.

Eika Forsikring har bidratt til å øke sikkerheten og tryggheten for alle våre medlemmer og ikke minst våre besøkende på banen.

Hjertestarteren befinner seg i klubbhuset.

www.eika.no