Nå er boken her - "Diamanten ved Mjøsa" Atlungstad Golf

Begrenset opplag, 250 eks. Pris 275 kr

Kjære golfvenn!

Nedenfor finner dere forordet til boken om Atlungstad Golf. Boken er forfattet av Inge Tilleraas, på oppfordring/oppdrag fra hele Atlungstad-familien.

Ingen ting er sterkere enn historien. For å skape og sikre eierskap og vekst er det viktig at historien nedtegnes, aller helst når de som var med og startet historien er ved «sine fulle fem». Dessverre er noen gått bort underveis, dog har det vært nok grunnlagsmateriale for å kunne gjenfortelle historiene og da med god kvalitet.

Vi har et begrenset opplag, 250 eks. Boken selges nå i shop`n for 275.- pr stk. OBS! Dette er ca et «0-prosjekt», vi er mer opptatt av å få formidlet historien enn å tjene penger på dette prosjektet. Håpet er selvsagt at alle medlemmer skal få lese boken slik at kulturarven vil leve videre i all fremtid.

Vi vil takke Inge Tilleraas for fremragende og nøyaktig arbeid med fremskaffe og nedfelle all viktig informasjon og dokumentasjon. Atlungstad-familien råder over uante ressurser i de fleste sammenhenger, nå også en forfatter. 😊

NB! Boken kommer ikke på noen podcast e.l. der det er «forfattaren sjøl som les». 😊 Kun for salg hos oss.

 

Forord til boka

Da vi på ettersommeren 2017 snakket litt

om det faktum at banen hadde vært i

bruk i ti år, antydet Pål-Jan Stokke at det

hadde vært fint om historikken, selv om

den ikke var gammel,

burde blitt nedtegnet.

Siden jeg antydet at det var noe

jeg kunne tenke meg å se litt på, så ble

oppdraget fort mitt.

Kort eller lang historie: Det er klokt at den

blir skrevet ganske fortløpende, da muntlige

kilder er viktig i en slik prosess, og vi

varer

som kjent ikke evig. Det har vært

en del samtaler og møter, særlig med

personer

som var sentrale i forprosessen

og under byggingen, og de må nevnes her:

Klaus Ove Liberg, Sturla Beidel, Hans Erik

Stadshaug

og Steinar Marthinsen.

Alle disse har hatt en rolle i ovennevnte

prosess,

og har bidratt med betydelig

skriftlig

kildemateriale, muntlige innspill og

bilder/illustrasjoner.

Pål-Jan Stokke og Olav Mathiesen i Atlungstad

Golf, og Kjell Kringsjå i Atlungstad

Golfklubb takkes også for sine bidrag.

Takk til Gunn Karin Siri for hjelp med disposisjon

og bilder/illustrasjoner, og en ekstra

takk til Sturla Beidel for innspill og korrigeringer

i språkvask og korrektur.

Eksternt var også et møte med Jan

Tyriberget,

tidl. ordfører i Stange og Jørn

Haugen, tidl. Kommunalsjef i Stange nyttig

for forhistoriens

del. I den grad noe av

innholdet

oppfattes som vurderende, står

dette helt for min regning, og er ikke å

betrakte som klubbens

eller selskapets

Sidene 1 – 43 er skrevet ferdig i 2018,

mens det siste kapittelet er skrevet i mai

2019, av Pål-Jan Stokke og Inge Tilleraas i

Hamar i mai 2018

Inge Tilleraas


Flg oss

Logg inn

Banestatus

Foto: Randi Wangen

BANEN ER ÅPEN 

RANGEN ER ÅPEN, BRUK 20-KRONINGER, BALLKORT, OG NÅ OGSÅ BANKKORT.

Vi har fått hjertestarter på Atlungstad GK

Takket være Eika Forsikring har vi fått hjertestarter på Atlungstad.

Eika Forsikring har bidratt til å øke sikkerheten og tryggheten for alle våre medlemmer og ikke minst våre besøkende på banen.

Hjertestarteren befinner seg i klubbhuset.

www.eika.no